خداحافظ دانشکده خبر

(لطفا با اینترنت اکسپلورر این وبلاگ را باز کنید)

تمام شد.دوره حضور در دانشکده خبر هم به پایان رسید و من ماندم و کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین و برگه های سیاه شده دفتر خاطرات  که هر برگش با اشکها و لبخندهایم گره خورده است  و  در این دوران ناآشنایی ،با بند بند وجودم آشناست.

دانشکده خبر را دوست دارم هرچند که  دوران دانشجویی در دانشکده خبر بیشتر از دوستیها و دوست داشتنها ،پربود از حواشی تلخ ،اما بسیار تجربه اندوختم و بسیار آموختم .آموختم که دیدگاهم در این زندگیه 27ساله به روابط اجتماعی،دوستی ،اعتماد به هم نوع ، همه و همه اشتباه بزرگی بیش نبود .آموختم که همیشه نمی توان نیمه پر لیوان را دید و مثبت اندیشید.آموختم که این جمله که همه بیگناهند و بی تقصیر ،مگر این که خلافش ثابت شود ،دروغ محض است و باید گفت همه گناهگارند و تقصیر کار مگر آن که خلافش ثابت شود!

در این دوره چند ساله تحصیلی که همزمان در دو دانشگاه درس خواندم و دو محیط متفاوت را تجربه کردم،افراد زیادی آمدند و رفتند ،به همه آنها یک تشکر را مدیونم،چه آنهایی که دوست بودند و ماندند و چه آنهایی که مدعی دوستی بودندو رفتند و می روند.

تشکر می کنم از "بابک صرافی" برای وفاداری بی پایانش و برای تمام دوست داشتنها یش و دوست نداشتنهایم ، از" حسین صفارزاده" برای تمام خاطرات شیرین ترمینال جنوب و دانشگاه  و تمام قضاوتهای زود هنگامش ،از "هادی خوانساری " و "مهشید اکبری" برای تمام قرارهای ناهاری پنهان و تمام لحظات خوش با هم بودن،از"پیمان صفردوست "،دوست شاعر مهربانم برای همه خاطرات قشنگ اتاق آبی و زنده کردن حس شاعری در من و همینطور برای همه مهربانیهاو شعر خوانیها،از "رضا موسوی "برای تمام تشویقها و راهنماییهایش ،از" الهام تاجیک "برای تمام لحظه های همراهی ،تمام دست در دست آواز خواندنها ،تمام مهربانیها و تمام خاطرات خوش دوران جوانی،از "هدی فراهانی" که دلم برای غرغرهایش همیشه و همیشه تنگ می شود ،برای یک دنیا خاطره قشنگ و یک دنیا دوستی وهمراهی ،از  "میثم صیف اللهی" برای تمام کمکهای بی منتش برای نویسنده شدنم و تمام لحظه های بی دریغ بودنش،از" ز .ک "به خاطر تمام دردو دلهایی که کردم و باور نکرد و تمام حرفهایی که زد و باور کردم اگر چه...،از"ر.گ "دوست 5 ساله ام که به من آموخت  چه آسان می توان حلقه دوستیها را تنگ کرد و دوستان را جایگزین کرد،از" ا. م  "به خاطر تک تک لحظه هایی که باورش کردم و دروغ گفت و برای تک تک لحظه هایی که معتمدش شمردم و قابل اعتماد نبود،از "هادی موسوی" به خاطر غیرعادی بودنهای گاه به گاهش و زمانهایی که می توانست بد باشد و نبود،از" مریم خسروی "برای تمام خاطرات شیرین و دوست داشتنی  و لحظه های خوش و شانه های همیشه حاضرش برای تمامی گریه هایم،از "فاطمه بیک پور" به خاطر احساسات قشنگ و مهربانیهای بی حد و مرزش،از "مهران فرجی" به خاطر تک تک ثانیه های بودنش در بدترین شرایط روحی من و به خاطر مهربانیها و تحمل کردن ها و دوست داشتنهای بی دریغش،ازدوست و برادر خوبم "پیمان الله وردی" برای تمامی خنده ها و تمامی لحظات شیرین با هم بودن،از "علی ملکشاهی" برای تمام قرارهای آبگوشتی و برای تمام با معرفتیها،از "محسن ضابطی" برای همه شیطنتها و اوقات پر از شادی ،از" آرش سیف زاده" برای تمام بی ریاییها و دوستیهایش،از "هادی جعفری" برای راهنماییهایی که به هر منظور که بود با نیت دوستانه بود،از"پیام طراوتی" برای تمام رک بودنها و اظهار نظرهای صادقانه اش ،از" علی صدیقی "،"حامد الماسی"،"صادق چناری"،"پریسا رهنما"،"علیرضا صمدی" و "پویا "برای تمام لحظات خوش دانشکده خبر و ثبت خاطرات شیرین در دفتر خاطراتم،از "میلاد بهشتی" برای تمام عکسهایی که به من نداد ،دلسوزیهایش و شایعه پراکنیهای گاه و بیگاهش،از "سحر بیاتی" برای پیشرفت در شغلم و برای بریدن ها و دوختنها ی بی دلیلش،و یک تشکر ویژه از" امیر علی افلاکی" دوست همیشه عزیز در قلبم  ،برای شکستن غرور و اعتماد به نفس کاذبم و برای درک این موضوع که همیشه در زندگی هر چه را که بخواهم نخواهم داشت و برای این که به من ثابت کرد در زندگی،من هم می توان شکست بخورم و اشتباه کنم.

و در آخر:

 تندیس سبز بهترین دوست دختر :با تقدیر و تشکر از" فاطمه بیک پور"و"الهام تاجیک "تقدیم می شود به" مریم خسروی" برای اثبات دوستی و دوست داشتن و برای معنا کردن واژه همدلی.

تندیس سبز بهترین دوست پسر:با تقدیر و تشکر و اهدای لوح سپاس به" میثم صیف اللهی" برای تمام یاری های بی مزد و منتش وبرای تمام فراموشکاریها و بی معرفتی های نا خواسته ام ،تقدیم می شود به" مهران فرجی "برای تمام همراهی هاو همیاری ها.

تندیس سرخ بهترین مدعی دوستی دختر :با وجود ته مانده احساس  دوستی در اعماق قلبم، تقدیم می شود به" ز. ک "،اولین دوست و آشنایم در دانشکده انجمن صنفی که فکر می کردم مانند بسیاری از اولین ها ماندگار خواهد شد و نشد وبه خاطر تمام رویا بافی ها ،ماجرای اتوبان بابایی ،ماجرای دفتر پیگیری  و ماجرای کامنتهای وبلاگی ،ماجرای ایرنا و تماس مدیرعامل از نیویورک و به خاطر تمام صحبتهای دوستانه ام که تعبیر شد و دروغ خوانده شد.

تندیس سرخ بهترین مدعی دوستی پسر:با تقدیر و تشکر از" ر. گ "برای حرفها و درد و دلها و حدسهایی که دوستانه مطرح شد و قرار بود بین خودمان بماند و نماند و برای تمام احساس احترام و دوستی که داشتم و او نداشت،تقدیم می شود به" ا. م "برای تمام لحظاتی که دوست انگاشتمش و دوست نبود و برای توقع کوچکی که هر کس از یک دوست دارد و آن صداقت است که نداشت و برای تمام دست پیش گرفتنها و داستان بافی ها.

و تندیس زرین احمق ترین دوست :تقدیم می شود به "سیندرلا "برای تک تک ثانیه های شب بیداری برای حفظ حلقه های دوستان،برای اعتماد و خوشبینی بیش از اندازه  و برای تمام خود را به نفهمی زدنها و سکوت کردن های بی موردوبرای تک تک لحظه هایی که برای  یک عده ، به دوستانش شک کرد و آنها را متهم به حساس بودن کرد.

با تقدیر و تشکر ویژه از دوستان همیشه همراه وبلاگی و اینترنتی،بی سرزمین تراز باد که حتی نامش را نمی دانم اما همواره با کامنتهای دلگرم کننده ،همراه همیشگی سیندرلا است.حامد عزیز از وبلاگ نم نم که 6 سال است با سیندرلا همراه است  ،امیررضا طاهری دوست بسیار عزیزم و محمد حسین صادقی برای همه همکاری ها و پیشنهادات خوب و انتقادات راهگشایش و برای همه اوقات خوش و ناخوش دنیای مجازی وهمچنین محمد عزیز ،دوست خوبم ازتالار نیک صالحی برای تمام عقاید مشترک و حمایتهایش و برای تمام لحظات خوش جمعی که در خارج از دنیای مجازی داشتیم و خواهیم داشت ، همینطور شکلات شور دوست خیلی خوب شیرازیم برای همه دوستیها و مهربانیها.و پسری با کفشهای کتانی دوست خیلی خوبم در دنیای واقعی و مجازی.

یک تشکر ویژه هم از خانم اقلیما پولادزاده و دکتر بوترابی برای تمامی زحماتی که برای پرشین بلاگ کشیدند هر چند رفیق نیمه راه بودند و رفتند.

درپایان باید بگویم که اینها نظرات و عقاید شخصی من در مورد کسانی است که در حلقه دوستانم قرار داشتند و هرگز به معنای اتهام زنی و توهین به هیچ کس نیست .به حرمت نان و نمک و به حرمت تمام لحظات شاد با هم بودن ،مثل برخی از  افراد نه اسمی را از اد لیست یاهو  و فیس بوک پاک خواهم کرد و نه فون بوک موبایلم را نو خواهم کرد  زیرا که اعتقاد دارم  چرخ روزگار بازیهای عجیب زیادی دارد و بر طبق مثل معرف کوه به کوه نمی رسد اما آدم به آدم می رسد.هنوز و با وجود تمام اتفاقات ناگواری که در طول تحصیلم در دانشکده خبر افتاد و با وجود تجربه هایی که قبلا هرگز نداشتم، با تمام وجود سعی خواهم کرد برگهای کدورت را از دفتر خاطراتم  پاره کنم و تنها به لحظات خوش   و خاطرات شیرین بیاندیشم هرچند که اینکار برای اولین بار برایم غیر ممکن به نظر می رسد.

از همه دوستانی که اسامی شان از قلم افتاده هم پیشا پیش عذر خواهی می کنم.

با تقدیر و تشکر از محسن یگانه به خاطر صدای زیبایش که زینت وبلاگم شد.ضربان معکوس از آلبوم رگ خواب که امیدوارم اورجینال بخرید.

با احترام:سیندرلا

پست دوست عزیزم مریم را که مرتبط با همین مطلب است اینجا بخوانید

 

 لطفا با اینترنت اکسپلورر این وبلاگ را باز کنید

 

/ 67 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بی سرزمین تر از باد

سلام سحر عزیز میگم ما داریم کلی دعا می کنیم که دوباره دانشگاه قبول بشی.لااقل اینجوری از ورود به دانشگاهت ممکنه یه چیزایی بنویسی و اپ کنی.[لبخند]

حاج محسن

گر دراز است شب و تاریک است غم مخور وقت سحر نزدیک است

طه

_____________________________________________________ _________دوست دارم دست کنم تو . . .مو . . .هات_____________ _____________________________________________________

سلطانزاده

سلام ... دختر خوب ...دانشگاهها بالاخره از دستت راحت شدن اگه خدا قبول کنه یعنی نمی خوای ادامه بدی سحرجون ولی خداییش حیفه ادامه بده ... ایشالله همیشه سربلند و موفق باشی گلم .... عزیزم وجود این تلخیهاست که خوبیها به چشم میان

یوسف

سلام دوست قدیمی امیدوارم از اون خبر رسان هایی باشی که خبر خوش با اونها شناخته میشه راستی چرا اینقدر غمگین موسیقی انتخاب می کنی؟ به من سر بزن...مثل قدیم ها شاید حاصلی شد برایمان...

پارمیس

بسکه درتدبیرفردامانده ایم باهمیم اماچه تنهامانده ایم... سلام دوست عزیزم منتظرحضورگرمت هستم

نسیم سلیمی

سلام.چه قلم زيبايي داري.خيلي خوشم اومد از طرز نوشتنتون. 1جورايي شبيه افكار خودمه[چشمک]اگه دوست داشتي بهم سر بزن خوشحال ميشم.

رسول

سلام چقد وبت قشنگه،بهت سر زدم،بهم سر بزن،واست نظر گذاشتم،واسم نظر بذار[نیشخند] يادت نره ها؟![چشمک] ♥♥۞♥۞♥♥عشـــــــــق بـــــــــــــاراني♥♥۞♥۞♥♥ ๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑ ¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) (`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´)(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) '´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)(¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸) ๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑♥๑๑♥๑ ♥♥۞♥۞♥♥عشـــــــــق بـــــــــــــاراني♥♥۞♥۞♥♥